Javna nabavka

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Konkursna dokumentacija za odrzavanje nemedicinskih aparata 2017

Poziv za podnošenje ponuda- servis nemedicinskih aparata i opreme

Odluke o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 6

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluke o obustavi

Odluke o obustavi-partija 2

Odluke o obustavi-partija 5

Odluke o obustavi-partija 8

Odluke o obustavi-partija 9

Odluke o obustavi-partija 10

Obavestenje o obustavi

Obavestenje o obustavi-partija 2

Obavestenje o obustavi-partija 5

Obavestenje o obustavi-partija 8

Obavestenje o obustavi-partija 9

Obavestenje o obustavi-partija 10

Adaptacija sale za kinezi terapiju

Poziv za podnošenje ponuda za adaptaciju sale za kinezi adaptaciju

Konkursna dokumentacija za adaptaciju sale za kinezi terapiju

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Nabavka lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o obustavi – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 16.05.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 18.05.2018.

Izgradnja ventilacije prostora u peloido terapiji 

Poziv za podnosenje ponuda za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji

Konkursna dokumentacija za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 

Odgovor na zahtev za pojasnjenje

Odluka o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2018.god.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018

Nabavka automatskog parnog sterilizatora 

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Nabavka usluga održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za održavanje i popravku nemedicinskih aparata i opreme

Odluka o obustavi – partija 1

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 3

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.05.2018

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije

Poziv za podnosenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za nabavku fiksne i mobilne telefonije

Pitanja i odgovor narucioca 

Odluka o dodeli ugovora – partija 1 – 11.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2 – 11.05.2018.

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala 04.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal 18.05.2018.

Nabavka usluga fizicko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine 08.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge fizičko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine

Odluka o dodeli ugovora 21.05.2018.

Nabavka tehničkog materijala 

Poziv za podnošenje ponuda 11.05.2018.

Konkursna dokumetacija za nabavku tehničkog materijala 11.05.2018ж

Nabavka radova na elektroinstalacijama

Poziv za podnošenje ponuda 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija za radove na elektroinstalacijama 16.05.2018.

Nabavka obroka za ishranu bolesnika

Poziv za podnosenje ponuda 23.05.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku obroka za ishranu bolesnika 23.05.2018.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

Fan stranica