Javna nabavka

Nabavka vodoinstalaterskog materijala

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumenatacije 14.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda 12.06.2018.

Konkursna dokumentacija na nabavku vodoinstalaterskog materijala 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za vodoinstalaterski materijal 04.07.2018.

Nabavka toalet ubrusa i natrijumhipohlorita

Poziv za podnošenje ponuda 05.06.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku toalet ubrusa i natrijumhipohlorita 05.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumetacije 27.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za toalet uruse – partija 1   12.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora za natrijumhipohlorit – partija 2     12.07.2018

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Konkursna dokumentacija za odrzavanje nemedicinskih aparata 2017

Poziv za podnošenje ponuda- servis nemedicinskih aparata i opreme

Odluke o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 6

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluke o obustavi

Odluke o obustavi-partija 2

Odluke o obustavi-partija 5

Odluke o obustavi-partija 8

Odluke o obustavi-partija 9

Odluke o obustavi-partija 10

Obavestenje o obustavi

Obavestenje o obustavi-partija 2

Obavestenje o obustavi-partija 5

Obavestenje o obustavi-partija 8

Obavestenje o obustavi-partija 9

Obavestenje o obustavi-partija 10

Adaptacija sale za kinezi terapiju

Poziv za podnošenje ponuda za adaptaciju sale za kinezi adaptaciju

Konkursna dokumentacija za adaptaciju sale za kinezi terapiju

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Nabavka lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o obustavi – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 16.05.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 18.05.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 1  – 04.07.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 5  – 04.07.2018.

Izgradnja ventilacije prostora u peloido terapiji 

Poziv za podnosenje ponuda za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji

Konkursna dokumentacija za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 

Odgovor na zahtev za pojasnjenje

Odluka o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2018.god.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018

Nabavka automatskog parnog sterilizatora 

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Nabavka usluga održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za održavanje i popravku nemedicinskih aparata i opreme

Odluka o obustavi – partija 1

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 3

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.05.2018

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije

Poziv za podnosenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za nabavku fiksne i mobilne telefonije

Pitanja i odgovor narucioca 

Odluka o dodeli ugovora – partija 1 – 11.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2 – 11.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.05.2018.

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala 04.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal 18.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.05.2018

Nabavka usluga fizicko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine 08.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge fizičko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine

Odluka o dodeli ugovora 21.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.05.2018

Nabavka tehničkog materijala 

Poziv za podnošenje ponuda 11.05.2018.

Konkursna dokumetacija za nabavku tehničkog materijala 11.05.2018

Odluka o dodeli ugovora za elektromaterijal- partija 1 – 29.05.2018.

Odluka o obustavi vodoinstalaterski materijal-partija 2 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za bravarski materijal – partija 3 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli za molerski materijal – partija 4 – 29.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2 vodoinstalaterski materijal 06.06.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 11.06.2018.

Nabavka radova na elektroinstalacijama

Poziv za podnošenje ponuda 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija za radove na elektroinstalacijama 16.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za radove na elektroinstalacijama 30.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.06.2018.

Nabavka obroka za ishranu bolesnika

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 18.07.2018

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11.07.2018

Poziv za podnosenje ponuda 23.05.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku obroka za ishranu bolesnika 23.05.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 14.06.2018.

Konkursna dokumentacija 14.06.2018.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

Fan stranica