PELOID

U Specijalnoj bolnici „Rusanda” koristi se peloid (blato) iz jezera „Rusanda“. Težimo da naše blato postane brend. Peloid Banje „Rusanda“ spada u visoko kvalitetne zbog svog jedinstvenog fizičkog i hemijskog sastava.

Čestice peloida iz jezera „Rusanda“ su ujednačene veličine, veoma sitne, većina čestica je manja od 0,01 mm. Ovaj fini zrnasti sastav peloida obezbedjuje njegovu izvanrednu plastičnost, veliki toplotni kapacitet i malu toplotnu provodljivost. Pripada grupi limana, neorganskog porekla, sa organskom komponentom od 12%, visokog saliniteta, alkalne reakcije i ne iziskuje dodatni period zrenja. Radi se o stabilnom, biogeohemijski uravnoteženom peloidu, koji se lako priprema i aplikuje. Peloid ima crno-sivu boju, miris jezerskog mulja, mek je, plastičan i veoma lepo maziv. Peloid je alevritsko-glinenog sastava. U hemijskom sastavu pokazuje prisustvo različitih oksida, a pre svega: silicijuma, aluminijuma, gvoždja, natrijuma, magnezijuma, kalcijuma, kalijuma, hlora i sumpora. Među mikroelementima ima dosta: bora, barijuma, bakra, rubidijuma, stroncijuma, cinka. Radioaktivnost je u granicama normalnih vrednosti. Prisustvo organske komponente ima biocidno-antibiotsku aktivnost.

Peloid Banja Rusanda 0001
Peloid Banja Rusanda 00003
Peloid Banja Rusanda 0004
Peloid Banja Rusanda 00013
Peloid Banja Rusanda 00014
Peloid Banja Rusanda 00015
Peloid Banja Rusanda 00016
Peloid Banja Rusanda 00017
Peloid Banja Rusanda 00018
Peloid Banja Rusanda 00019
Peloid Banja Rusanda 00020
Peloid Banja Rusanda 00021
Peloid Banja Rusanda 00022
Peloid Banja Rusanda 00023
Peloid Banja Rusanda 00024
Peloid Banja Rusanda 00025
Peloid Banja Rusanda 00026
Peloid Banja Rusanda 00027
Peloid Banja Rusanda 00028
Peloid Banja Rusanda 00029
Peloid Banja Rusanda 00030
Peloid Banja Rusanda 00031
Peloid Banja Rusanda 00032

Peloid ostvaruje mehaničke, termičke i hemijske efekte na organizam, a uz to je hidrosolubilan, uz visok stepen elektrolitičke disocijacije. Ima visok toplotni kapacitet, dugo zadržava početnu temperaturu, te sve vreme jednako deluje tokom aplikacije.
Hemijski sastav, što se naročito odnosi na aktivne forme sumpora i visok salinitet, daje mu prednost u korišćenju u reumatologiji, pre svega u lečenju degenerativnog reumatizma, dermatologiji, dominantno psorijaze i u ginekologiji (lečenje steriliteta).

Primena peloida (lekovitog blata):

 • opšte blatne kupke, polukupke (kupanje u lekovitom blatu)
 • blatne imerzije, potapanje pojedinih delova tela
 • blatna pakovanja u folijama (za pojedine delove tela ili za celo telo)
 • lokalna blatna pakovanja
 • elektroforeza blata
 • primena u kozmetici

Prve analize lekovitosti vode i mulja iz jezera “Rusanda” su izvršene u Carskoj akademiji u Beču. Tada je još ustanovljeno da u pogledu lekovitosti blato Banje “Rusanda” ne zaostaje za čuvenim banjama.

Novije analize lekovitog blata uradjene su na Institutu za rehabilitaciju u Beogradu 2014. godine i pokazale su da se izvanredna svojstva blata nisu promenila. Imamo sertifikat o kvalitetu i lekovitosti sa tačno definisanim indikacijama za njegovu balneološku primenu u terapijskim tretmanima.
Poseban raritet predstavlja činjenica da se blato iz jezera vadi sa čamca na tradicionalan način i nakon upotrebe se sakuplja i vraća u jezero. Na taj način Banja aktivno učestvuje u očuvanju ovog dragocenog prirodnog lekovitog faktora.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica