Kadar

Kadrovski podaci za sajt mart 2024

ORGANIZACIJA

Strucni Kadar Banja Rusanda 00003
Strucni Kadar Banja Rusanda 00004
Strucni Kadar Banja Rusanda 00001
Strucni Kadar Banja Rusanda 00002

 

Наша Установа носи назив Специјална болница за рехабилитацију “Русанда” .

Налазимо се у непосредној близини Зрењанина, на обали највећег сланог језера у Србији и у парку природе “Русанда”.

Наша Установа основана је далеке 1867. године и преко 150 година успешно се бавимо лечењем пацијената од неуролошких обољења.

Бавимо се рехабилитацијом пацијената након тешких саобраћајних несрећа, доживљених траума и слично.

Поред лечења наведених болести такође се бавимо и лечењем и превенцијом реуматолошких обољења помоћу нашег блата,

пелоида који се по својим карактеристикама , густини и лековитим својствима сврстава у једне од најбољих у целој Европи.

 

Повољан географски положај омогућује нам да се високо котирамо на туристичкој мапи Србије из разлога што се налазимо на 17км од Зрењанина,

на 70км од Новог Сада, на 90км од Београда и Панчева, у непосредној близини су нам гранични прелази са Мађарском и Румунијом.

 

Структура Установе

Управљање и основни организациони делови:
1.  Директор
2.  Помоћник директора специјалне болнице-за немедицинске послове
3.  Помоћник директора специјалне болнице
4.  Главна сестра Болнице
5.  Виши физиотерапеут-  Главни терапеут Болнице
6.  Виши физиотерапеут- главни терапеут у амбуланти и осталим болничким одељењима
7.  Виши радни терапеут- главни терапеут у радној терапији
 

Служба за пријемно – тријажну амбуланту и физикалну медицину и рехабилитацију:

1.     Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностичку обраду
1.2   Одсек за специјалистичко-консултативне прегледе и дијагностичке порцедуре- Зрењанин
2.     Одељење за терапијски и рехабилитациони третман
3.     Одељење за фармацеутску здравствену делатност за СБ “Русанда”
 

Служба за болничко лечење и рехабилитацију

1.       Одељење за болничко лечење и рехабилитацију
 

Служба за правне и економско-финансијске послове

1.       Одељење за опште, правне и кадровске послове
2.       Одељење за финансијско-рачуноводствене послове
 

Служба техничког одржавања и других послова

1.       Одељење заједничких послова
2.       Одељење за техничке послове
3.       Одељење ресторана и кухиње
 

Стручњаци различитих профила у тимском раду обављају послове из домена своје струке:

1.    Доктор медицине
2.   Доктор медицине – за рад на остеодензитометру
3.   Виша медицинска сестра/техничар у јавном здрављу
4.   Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – за рад на остеодензитометру
5.   Помоћни радник на нези болесника
6.   Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти- физикалне медицине и рехабилитације
7.   Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима
8.   Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – магистар физикалне медицине и рехабилитације
9.    Медицинска сестра/техничар у амбуланти
10.  Психолог-магистар неуропсихологије
11.  Логопед- магистар неуропсихологије
12.  Здравствени сарадник на промоцији здравља- нутрициониста
13.  Лабораторијски техничар
12.  Виши физиотерапеут
13.  Виши радни терапеут
14.  Физиотерапеутски техничар
15.  Логопед
16.  Магистар фармације
17.  Фармацеутски техничар
18.  Руководилац правних, кадровских и административних послова
19.  Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
20. Пословни секретар
21.  Рецепционер
22.  Референт за правне, кадровске и административне послове
23.  Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
24.  Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
25.  Референт за финансијско- рачуноводствене послове
26.  Магационер/економ
27.  Стручни сарадник за јавне набавке
28.  Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања
29.  Инжењер за рачунарске мреже
30.  Курир- поштар
31.   Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
32.   Кројач/ица
33.   Техничар одржавања
34.   Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме
35.   Домар/ мајстор одржавања- електричар
36.   Домар/мајстор одржавања- у парку
37.   Возач санитетског возила у болничким установама
38.  Помоћни радник
39.  Конобар-главни
40.  Конобар
41.  Сервир/ка
42.  Главни кувар
43.  Кувар
44.  Помоћник директора специјалне болнице за немедицинске послове
45.  Ликвидатор
46.  Портир/чувар
47.  Благајник
48.  Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
49. Руководилац медицинске службе-за пријемно тријажну-амбулантну и физикалну медиицину и рехабилитацију
50. Радник обезбеђења без оружја- шеф обезбеђења
51.  Радник обезбеђења без оружја
52. Медиицинска сестра/техничар у пријемно-тријажној и специјалистичкој амбуланти- главна сестра/техничар одељења
53. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима- водећа сестра одељења
54. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима
55. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима-главна сестра/техничар
56. Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти- шеф одељења
57. Домар/мајстор одржавања
58. Домар/ мајстор- објеката, уређаја и опреме
59. Техничар инвестиционог/техничког одржавања/уређаја и опреме
60. Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг
61.  Финансијско-рачуноводствени аналитичар
62. Виши физиотерапеут-главни терапеут у амбуланти и осталим болничким одељењима
63. Виши радни терапеут-главни терапеут у радној терапији
64. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
65. Помоћни кувар
66. Помоћни радник у кухињи
67. Виши нутрициониста-дијететичар-управник кухиње и ресторана
Због подизања квалитета и садржаја услуга ангажујемо консултанте , стручњаке других профила , лекаре специјалисте и по указаној потреби агенције, лиценциране куће и вештаке.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica