Kadar

Kadrovski podaci za sajt 04.04.2023

ORGANIZACIJA

Strucni Kadar Banja Rusanda 00003
Strucni Kadar Banja Rusanda 00004
Strucni Kadar Banja Rusanda 00001
Strucni Kadar Banja Rusanda 00002

Upravljanje i osnovni organizacioni delovi:

DIREKTOR
Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Načelnik službe za bolničko lečenje i rehabilitaciju
Glavna sestra BolniceGlavni terapeut Bolnice

Služba za prijemno-trijažnu ambulantu, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu
 • Odeljenje za terapijski i rehabilitacioni tretman
 • Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost za SB “ Rusanda“

Služba za bolničko lečenje i rehabilitaciju

 • Odeljenja za intenzivnu negu nivoa 2 i 3
 • Odeljenja za bolničko lečenje i rehabilitaciju

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

 • Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove
 • Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

Služba tehničkog održavanja i drugih poslova

 • Odeljenje zajedničkih poslova
 • Odeljenje za tehničke poslove
 • Odeljenje restorana i kuhinje

U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Rusanda” zaposleno je medicinsko i nemedicinsko osoblje.

Stručnjaci različitih profila u timskom radu obavljaju poslove iz domena svoje struke:

 • Lekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Doktori medicine
 • Farmaceut/farmaceutski tehničar
 • Psiholog-neuropsiholog
 • Defektolog-afaziolog
 • Defektolog-logoped
 • Nutricionista
 • Više medicinske sestre/tehničari
 • Medicinske sestre/tehničari
 • Viši fizioterapeuti
 • Radni terapeuti
 • Fizioteraputi
 • Laboratorijski tehničari
 • Administrativni pomoćnik
 • Pravnik
 • Poslovni sekretar
 • Ekonomisti
 • Sistem inženjer informacionih sistema i tehnologija
 • Saradnik za odnose sa javnošću/marketing
 • Recepcioneri
 • Računovodstveni referenti
 • Administrativni referent
 • Saradnik za komercijalne poslove/službenik za javne nabavke
 • Magacioner
 • Radnici održavanja odeće
 • Spremačice
 • Pomoćni radnici u nezi bolesnika
 • Krojačica
 • Blatar
 • Vozači sanitetskog vozila
 • Mašinski inženjer
 • Domari
 • Tehničar održavanja
 • Kuvari
 • Konobari
 • Serviri
 • Pomoćni radnici u kuhinji

Zbog podizanja kvaliteta i sadržaja usluga angažujemo konsultante, stručnjake drugih profila, lekare specijaliste (internista, neurolog, infektolog, otorinoralingolog, biohemičar) i po ukazanoj potrebi licencirane kuće, agencije i veštake.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 83
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:
  +381(0)23 3150402
 • faks:
  +381(0)23 731 075

Fan stranica