BANJA DANAS

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga (paviljoni I, II, VII, VIII i IX) i raspolaže sa ukupno 306 postelja.

Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju. U pogledu kadrova, opreme i prostora godinama smo se tradicionalno razvijali u tom pravcu. Zbog prepoznatih kapaciteta i prirodnih resursa radilo se i na razvoju zdravstvenog turizma u smislu lečenja, sportske medicine, rekreacije i prevencije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. Specijalna bolnica “Rusanda” 2015. godine postala je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Zbog prirodnih potencijala, raznolikosti resursa, zahteva i potreba savremenog čoveka Banja „Rusanda“ sa okruženjem i lokalnom zajednicom računa na više vrsta turizma, od kojih neki već imaju dugu tradiciju i reputaciju na tržištu: zdravstveni, izletnički, sportsko-rekreativni, lovni i ribolovni, manifestacioni i seoski turizam.

Banja Rusanda Danas 00001
Banja Rusanda Danas 00002
Banja Rusanda Danas 00003
Banja Rusanda Danas 00004
Banja Rusanda Danas 00005
Banja Rusanda Danas 00006

Zdravstveni turizam ima najdužu tradiciju, a kvalitetan peloid, stručni kadar, savremena oprema, prirodno okruženje obezbeđuju Banji visok stepen tržišne konkurentnosti.
Posedujemo potencijal u ljudima, stručnost i iskustvo. Težimo da postignemo prestižan nivo poslovanja, da obezbedimo i održimo tržišnu konkurentnost i da razvijamo peloid (lekovito blato) kao brend institucije. Otvoreni smo za iznalaženje novih mogućnosti radi unapređenja naših usluga (gerontologija, ekološki programi, proizvodnja zdrave hrane i dr.).
Razvojem naše Ustanove, svakako, se stimuliše i razvoj okruženja u kojem se nalazimo, zbog tesne povezanosti sela i Banje, jer jedno bez drugog ne mogu.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica