Javni oglasi

Raspisan javni oglas 21.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 21.05.2024. 1 pomoćni radnik u kuhinji na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 20.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 4 medicinske sestre/tehničara na zameni, 4

medicinske sestre/tehničara na neodređeno i 2 viša fizioterapeuta na neodređeno

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 4 medicinske sestre/tehničara na zameni, 4 medicinskue sestre/tehničara na neodređeno i 2 viša fizioterapueta na neodređeno.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 20.05.2024. 4 med.sestre ZAMENA

j.oglas od 20.05.2024. 2 viša fizioterapeuta na NEODREĐENO

j.oglas od 20.05.2024. 4 med.sestre na ostalim boln.odeljenjima neodređeno

 

Raspisan javni oglas 14.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 referenta za finansijsko-računovodstvene poslove, na 6 meseci za 3 medicinske sestre/tehničare i na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 referenta za finansijsko-računovodstvene poslove, na 6 meseci za 3 medicinske sestre/tehničara i na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 14.05.2024. 3 med.sestre-tehničara na 6 meseci

j.oglas od 14.05.2024. med.sestra na 3 meseca

j.oglas od 14.05.2024. 1 referent za finansijsko-racunovodstvene poslove

 

Raspisan javni oglas 07.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za: 1 kuvara, 1 doktora medicine, kao i na zameni za 1 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.05.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za: 1 kuvara, 1 doktora medicine, kao i na zameni za 1 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 07.05.2024. 1 kuvar na 6 meseci

j.oglas od 07.05.2024. 1 doktor med. spec.fiz.medicine i rehabilitacije ZAMENA

j.oglas od 07.05.2024. 1 doktor medicine

 

Raspisan javni oglas 24.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 24.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 24.04.2024. 1 med.sestra tehničar na ostalim boln.odeljenjima na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 22.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 doktora medicine na 6 meseci i 1 doktora medicine na zameni

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 22.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 doktora medicine na 6 meseci i 1 doktora medicine na zameni.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j. oglas od 22. 04. 2024. 1 doktor medicine spec. fiz.med i rehabilitacije – ZAMENA

j.oglas od 22.04.2024. 1 doktor medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 19.04.2024. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 spremačicu i 1 domara-majstora održavanja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.04.2024. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 spremačicu i 1 domara-majstora održavanja.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 19.04.2024. 1 domar-majstor odrzavanja na NEODREDJENO

j.oglas od 19.04.2024. 1 spremacica na NEODREĐENO

 

Raspisan javni oglas 19.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 19.04.2024. 1 magacioner na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 08.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme do isteka date saglasnosti za 1 med. sestru/tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 08.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme do isteka date saglasnosti za 1 med. sestru/tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas 08.04.2024. 1 med.sestra-tehničar po saglasnosti

 

Raspisan javni oglas 04.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 radnih mesta: na 6 meseci za doktora medicine, na određeno vreme do isteka saglasnosti za doktora medicine, na 6 meseci za med. sestru/tehničara, na 3 meseca za med. sestru/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme do isteka saglasnosti za med. sestru/tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 04.04.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 5 radnih mesta: na 6 meseci za doktora medicine, na određeno vreme do isteka saglasnosti za doktora medicine, na 6 meseci za med. sestru/tehničara, na 3 meseca za med. sestru/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme do isteka saglasnosti za med. sestru/tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 04.04.2024. 1 med.sestra DO ISTEKA SAGLASNOSTI

j.oglas od 04.04.2024. 1 med.sestra na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

j.oglas od 04.04.2024. 1 med.sestra na 6 meseci

j.oglas od 04.04.2024. 1 doktor medicine na određeno vreme do isteka saglasnosti

j.oglas od 04.04.2024. 1 doktor medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 26.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 spremačicu i na 6 meseci za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 26.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 spremačicu i na 6 meseci za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 26.03.2024 1 medicinska sestra-tehničar na ostalim boln.odelj. na 6 meseci

j.oglas od 26.03.2024. 1 spremačica prostorija u kojima se pružaju zdrav.usluge na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 22.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 22.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 magacionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 22.03.2024. 1 magacioner na određeno vreme – 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 12.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 tehničara održavanja odeće

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 tehničara održavanja odeće.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 12.03.2024. 1 tehničar održavanja odeće

 

Raspisan javni oglas 01.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu, na 6 meseci za službenika za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, na zameni za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima, kao i na neodređeno vreme za spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 01.03.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu, na 6 meseci za službenika za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, na zameni za medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima, kao i na neodređeno vreme za spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni konkurs 01.03.2024 spremačica na NEODREĐENO

javni konkurs 01.03.2024. med sestra ZAMENA

javni konkurs 01.03.2024 službenik za poslove bezbednosti i zdravlja na rad 6m

javni konkurs 01.03.2024 spremacica na 3 m odredjeno

 

Raspisan javni oglas 23.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 23.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od 23.02.2024. 1 med sestra na ostalim bol. odeljenjima na 3 meseca

konkurs od 23.02.2024. 1 med. sestra na ostalim bol. odeljenjima na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 21.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 21.02.2024. 4 medicinske sestre-tehničara na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 13.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima, 1 referenta za finansijsko računovodstvene poslove i 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima, 1 referenta za finansijsko računovodstvene poslove i 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 13.02.2024. 1 referent za fin računovodstvene poslove na 3 meseca

j.oglas od 13.02.2024 1 pomoćni radnik u kuhinji na 3 meseca

j.oglas od 13.02.2024. 1 medicinska sestra na ostalim boln.odelj na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 09.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.02.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 09.02.2024 4 medicinske sestre na ostalim bolničkim odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 29.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 29.01.2024. 1 med.sestra tehničar na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

j.oglas od 29.01.2024. 1 medicinska sestra tehničar na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 15.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima i 1 magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 15.01.2024. 2 medicinske sestre na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

BANJA RUSANDA – konkurs od 15.01.2024. za magacionera na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 09.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara i 1 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.01.2024. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara i 1 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 09.01.2024. 3 medicinske sestre

1 doktor medicine na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 28.12.2023. za specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.12.2023. za specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije-1 izvršilac.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Interni oglas za specijalizaciju iz fiz med i reh 28.12.2023.

 

Raspisan javni oglas 15.12.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za magistra farmacije i diplomiranog pravnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.12.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za magistra farmacije i diplomiranog pravnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 15.12.2023. magistar farmacije

j.oglas od 15.12.2023. diplomirani pravnik

 

Raspisan javni oglas 13.12.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 1 spremačicu, 1 magacionera, 1 med. sestru na ostalim bolničkim odeljenjima i 1 tehničara održavanja odeće

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.12.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 1 spremačicu, 1 magacionera, 1 med. sestru na ostalim bolničkim odeljenjima i 1 tehničara održavanja odeće.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 13.12.2023. 1 spremačica na 3 meseca

j.oglas od 13.12.2023. 1 magacioner na 3 meseca

j.oglas od 13.12.2023. 1 medicinska sestra tehn na ostalim bolničkim odeljenjima na 3 meseca

j.oglas od 13.12.2023 1 tehničar održavanja odeće

 

Raspisan javni oglas 27.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na zameni za 2 fizioterapeutska tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 27.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na zameni za 2 fizioterapeutska tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS OD 27.11.2023. 2 FIZIOTERAPEUTSKA TEHNIČARA ZAMENA

 

Raspisan javni oglas 24.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 24.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 medicinske sestre-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

j.oglas od 24.11.2023. 4 medicinske sestre-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 15.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, 1 pomoćnog radnika u kuhinji i 1 spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.11.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, 1 pomoćnog radnika u kuhinji i 1 spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS OD 15.11.2023. 1 pomoćni radnik u kuhinji na 3 meseca

J.OGLAS OD 15.11.2023. 1 spremač-spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

J.OGLAS OD 15.11.2023. 3 medicinske sestre na ostalim boln.odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 19.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima i magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima i magacionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS OD 19.10.2023 1 MAGACIONER na 3 meseca

J.OGLAS OD 19.10.2023 1 MED.SESTRA NA OSTALIM BOLN.ODELJENJIMA na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 18.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS OD 18.10.2023 MED.SESTRA-TEHNIČAR 18.10.2023 na ostalim boln.odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 11.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 11.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS OD 11.10.2023 1 MED.SESTRA-TEHNIČAR NA OSTALIM ODELJENJIMA

 

Raspisan javni oglas 03.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera, magistra farmacije, pomoćnog radnika i spremačicu i na 6 meseci za 2 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 03.10.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera, magistra farmacije, pomoćnog radnika i spremačicu i na 6 meseci za 2 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

J.OGLAS NA 03.10.2023. 1 MAGACIONER EKONOM NA 3 MESECA

J.OGLAS OD 03.10.2023. 1 MAGISTAR FARMACIJE NA 3 MESECA

J.OGLAS OD 03.10.2023. 1 POMOĆNI RADNIK NA 3 MESECA

J.OGLAS OD 03.10.2023. 2 doktora medicine na 6 meseci

J.OGLAS OD 03.10.2023. SPREMAČICA NA 3 MESECA

 

Raspisan javni oglas 25.09.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 25.09.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru-tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas od 25.09.2023. medicinska sestra-tehničar na ostalim boln.odeljenjima na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 13.09.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine i na 3 meseca za tehničara održavanja odeće

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.09.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine i na 3 meseca za tehničara održavanja odeće.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 13.09.2023. doktor medicine 6 meseci

javni oglas 13.09.2023. tehničar održavanja odeće 3 meseci

 

Raspisan javni oglas 14.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 pomoćna radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 pomoćna radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 14.08.2023 pom.radnik u kuhinji 2 izvršioca

 

Raspisan javni oglas 09.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 09.08.2023 1 spremačica na 3 m

 

Raspisan javni oglas 08.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za med. sestru na ostalim odeljenjima – na zameni

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 08.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme med.sestru na ostalim odeljenjima – na zameni.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 08.08.2023 1 med.sestra na ostalim bol.odeljenjima na zameni

 

Raspisan javni oglas 02.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med. sestru u int.nezi i 1 doktora medicine na zameni

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 02.08.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 med.sestru u int.nezi i 1 doktora medicine na zameni.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

med sestra u int 3 m 02.08.2023

doktor medicine spec u int. zamena 02.08.2023

 

Raspisan javni oglas 26.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med. sestru u int.nezi i 1 doktora medicine na neodređeno

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 26.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 med.sestru u int.nezi i 1 doktora medicine na neodređeno.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 26.07.2023 1 med.sestra u int. nezi na 3 meseca

javni oglas od 26.07.2023 NEODREDJENO 1 doktor medicine

 

Raspisan javni oglas 13.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 13.07.2023 1 magacioner na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 12.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na zameni za 3 viša fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na zameni za 3 viša fiziotarepeuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 12.07.2023 3 viši fizioterapeut na zameni

 

Raspisan javni oglas 10.07.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 10.07.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 10.07.2023 2 med.sestre u intezivnoj nezi na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 06.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 06.07.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 06.07.2023. 1 pomoćni radnik u kuhinji na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 30.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med. sestru u int.nezi 1 višeg fizioterapeuta i 1 fizioterapeutskog tehničara na neodređeno

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 30.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med.sestru u int.nezi 1 višeg fizioterapeuta i 1 fizioterapeutskog tehničara na neodređeno.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas na neodredj viši fizio 30.60.2023

javni oglas 30.06.2023 fizioter tehn na neodr

med sestra u int 1 na 3m 30.06.2023

 

Raspisan javni oglas 28.06.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.06.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 28.06.2023 1 pomoćni radnik na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 26.06.2023. na 3 meseca za magistra farmacije i na 6 meseci za diplomiranog pravnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 26.06.2023. na 3 meseca za magistra farmacije i na 6 meseci za diplomiranog pravnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS OD 26.06.1 MAGISTAR FARMACIJE NA 3 MESECA

javni oglas od 26.06.2023 1 dipl.pravnik na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 21.06.2023. za specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.06.2023. za specijalizaciju iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

interni oglas za specijalizaciju FMR 2023 izvr 1

 

Raspisan javni oglas 20.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 tehničara održavanja odeće i 1 spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 tehničara održavanja odeće i 1 spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 20.06.2023. 1 tehničar održavanja odeće, 1 spremacica na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 20.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 2 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 2 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

јавни оглас од 20.06.2023 2 доктора на 6 месеци

 

Raspisan javni oglas 13.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med. sestru u int.nezi 1 višeg fizioterapeuta na neodređeno

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za med.sestru u int.nezi 1 višeg fizioterapeuta na neodređeno.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Raspisan javni oglas 06.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 1 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 06.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 1 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 06.06.2023 1 doktor medicine na 6 mes

 

Raspisan javni oglas 01.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 konobara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 01.06.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 konobara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 01.06.2023 1 konobar na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 30.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 30.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas konkurs 30.05.2023 1kuvar na 3m

 

Raspisan javni oglas 29.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 med. sestre/tehničara i 3 viša fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 med. sestre/tehničara i 3 viša fizioterapeuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

3 med sestre konkurs 29.05.2023

3 viša fizioter konkurs 29.05.2023

 

Raspisan javni oglas 19.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 med. sestre/tehničara i 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 4 med. sestre/tehničara i 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 19.05.2023 4 med.sestre u int.na 3 meseca

javni oglas od 19.05.2023 1 spremcica. 1 pom.radnik u kuhinji na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 18.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za portira

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za portira.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 18.05.2023 1 portir na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 15.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 2 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 2 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 15.05.2023 dva doktora medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 12.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: 1 med. sestru na ostalim bolničkim odeljenjima, 1 kuvara, 2 pomoćna radnika, 1 fizioterapeutskog tehničara i 3 viša fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: 1 med. sestru na ostalim bolničkim odeljenjima, 1 kuvara, 2 pomoćna radnika, 1 fizioterapeutskog tehničara i 3 viša fizioterapeuta

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 12.05.2023 1 med.sestra na ostalim bolnickim odeljenjima na neodređeno

javni oglas od 12.05.2023 1 kuvar na neodređeno

javni oglas od 12.05.2023 2 pom.radnika na neodređeno

javni oglas od 12.05.2023 fizioterapeutski tehničar na neodređeno

javni oglas od 12.05.2023 3 viša fizioterapeuta neodređeno

 

Raspisan javni oglas 11.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 11.05.2023. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 11.05.2023 1 doktor medicine na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 09.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 1 kuvara, 1 pomoćnog radnika, 1 spremačicu i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.05.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 1 kuvara, 1 pomoćnog radnika, 1 spremačicu i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 09.05.2023 1 kuvar na 3 mes

javni oglas od 09.05.2023 1 pom.radnik na 3 mes

javni oglas od 09.05.2023 1 spremacica na 3 mes

javni oglas od 09.05.2023 1 med.sestra u int.nezi na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 28.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 fizioterapeutskog tehničara na zameni

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 fizioterapeutskog tehničara na zameni.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 28.04.2023 1 fizio.tehničar na zameni

 

Raspisan javni oglas 27.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 kuvara i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 27.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 kuvara i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 27.04.2023 1 kuvar na zameni

javni oglas od 27.04.2023 1 med.sestratehničar u intezivnoj nezi nivoa 2 na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 20.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera i portira

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za magacionera i portira.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 20.04.2023 1 magacioner i 1 portir na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 18.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine i za kuvara na zameni

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za doktora medicine i za kuvara na zameni.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 18.04.2023 1 kuvar na zameni

javni oglas od.. 1 doktor medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 07.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za diplomiranog pravnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za diplomiranog pravnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 07.04.2023 1 dipl.pravnik na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 05.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi na zameni 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 05.04.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi na zameni i 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 05.04.2023. 1 med.sestra u int.na zameni i 1 med.sestra na ostalim odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 30.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za recepcionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 30.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za recepcionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 30.03.2023 1 recepcioner na zameni

 

Raspisan javni oglas 15.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 15.03.2023 1 doktor medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 14.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 14.03.2023 2 med.sestre na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 07.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 07.03.2023 1 med.sestra u int.nezi nivoa 2 na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 01.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 01.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 01.03.2023 1 med sestra u int

 

Raspisan javni oglas 27.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 doktora medicine na određeno vreme na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 27.03.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 doktora medicine na određeno vreme na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 27.02.2023

 

Raspisan javni oglas 13.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 pomoćna radnika u kuhinji, 2 spremačice i 1 pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 pomoćna radnika u kuhinji, 2 spremačice i 1 pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 13.02.2023 2 pom.radnik u kuh.na 3 mes, 2 spremacice, 1 pom.radnik

 

Raspisan javni oglas 07.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za konobara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme za konobara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 1 konobar na zameni

 

Raspisan javni oglas 07.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.02.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 07.02.2023 2 med.sestre u int.nezi

 

Raspisan javni oglas 31.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 31.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 31.01.2023 1 med.sestra u int.nezi na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 27.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 kuvara i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 27.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 kuvara i 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 27.01.2023 1 kuvar na 3 meseca i 1 med.sestra u int.nezi na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 16.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara, 1 portira i 1 magacionera

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 16.01.2023. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara, 1 portira i 1 magacionera.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 16.01.2023 1 med.sestra u int., 1 portir i 1 magacioner na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 21.12.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara do povratka stalno zaposlenog

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.12.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara do povratka stalno zaposlenog.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 21.12.2022 konkurs zamena 2 izvrs med sestre int

 

Raspisan javni oglas 14.12.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 farmaceuta i 1 med. sestru na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.12.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 farmaceuta i 1 med. sestru na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 14.12.2022 3 med.sestre, 1 farmaceut, 1 med.na ostalim odelj., svi na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 24.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i za 1 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 24.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od 24.11.2022

 

Raspisan javni oglas 21.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 21.11.2022 1 pom.radnik u kuhinji na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 10.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji, 1 kuvara, 2 spremačice/spremača i 1 pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 10.11.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji, 1 kuvara, 2 spremačice/spremača i 1 pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 10.11.2022 1 kuvar, 2 sprem., 1 pom.radnik i 1 pom.radnik u kuhinji na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 20.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 portira/čuvara, 1 magacionera/ekonoma i 1 pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 portira/čuvara, 1 magacionera/ekonoma i 1 pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni konkurs od 20.10.2022

 

Raspisan javni oglas 13.10.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za spremačicu i kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.10.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za spremačicu i kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 13.10.2022 neodredjeno vreme 1 kuvar i 1 spremačica

 

Raspisan javni oglas 10.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenih za 2 fizioterapeutska tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 10.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenih za 2 fizioterapeutska tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

јавни оглас од 10.10.2022 2 физио.техничар замена

 

Raspisan javni oglas 04.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 04.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 04.10.2022 1 pom.radnik u kuhinji na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 03.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 03.10.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 03.10.2022 1 med.sestra na ostalim odeljenjima na 3 m

 

Raspisan javni oglas 20.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 20.09.2022 za 3 med sestre-tehnicara na odredjeno vreme

 

Raspisan javni oglas 15.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 15.09.2022 med sestra-tehnicar na odredjeno vreme

 

Raspisan javni oglas 05.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za farmaceuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 05.09.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za farmaceuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 05.09.2022 farmaceut

 

Raspisan javni oglas 18.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 18.08.2022 1 spremacica na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 17.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara do povratka stalno zaposlenog sa bolovanja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 17.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara do povratka stalno zaposlenog sa bolovanja.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 17.08.2022 1 med.sestra na zameni

 

Raspisan javni oglas 16.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 16.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

јавни оглас од 16.08.2022 2 мед.сестре на 3 месеца

 

Raspisan javni oglas 12.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika, za 1 spremačicu, za 2 kuvara i za 2 pomoćna radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.08.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika, za 1 spremačicu, za 2 kuvara i za 2 pomoćna radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 12.08.2022 1 pom.radnik na 3 meseca

javni oglas od 12.08.2022 1 spremacica na 3 meseca

javni oglas od 12.08.2022 2 kuvara i 2 pom.radnika u kuhinji na 3 meseca

 

Odluka o neispunjavanju uslova za konkurs na određeno vreme za radno mesto nutricioniste objavljenog 15.07.2022. godine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlednog radnika na radno mesto nutricioniste. Zbog neispunjavanja uslova konkursa, doneta je odluka o neuspelom konkursu.

Svi detalji i objašnjenje ove odluke se nalaze u prilogu.

Odluka o neuspelom konkursu za nutricionistu

 

Raspisan javni oglas 19.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi i 2 portira/čuvara na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi i 2 portira/čuvara na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 19.07.2022 1 med.sestra u int.nezi na 3 mes

javni oglas od 19.07.2022 2 portira na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 18.07.2022. za prijavu kandidata za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije za 2 izvršioca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.07.2022. za prijavu kandidata za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije za 2 izvršioca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Konkurs za specijalizaciju iz fiz med i rehab – 2 izvršioca

 

Raspisan javni oglas 15.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 nutricionistu na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 nutricionistu na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas od 15.07.2022

 

Raspisan javni oglas 12.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 2 meseca za spremača/spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.07.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 2 meseca za spremača/spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 12.07. 1 sprem.na 2 meseca

 

Raspisan javni oglas 06.06.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 06.06.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 06.06.2022 za 3 med sestre na 3 m

 

Raspisan javni oglas 03.06.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 03.06.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 03.06.2022 zamena med sestre

 

Raspisan javni oglas 23.05.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 1 doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 23.05.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 6 meseci za 1 doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 23.05.2022. 1 doktor medicine na 6 meseci

 

Raspisan javni oglas 23.05.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 23.05.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 23.5.2022. 1 medinska u int. na 3 meseca, 1 med.sestra na ostalnim odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 16.05.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 spremačicu/spremača

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 16.05.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i 1 spremačicu/spremača.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 16.05.2022 NEODREDJENO za 1 med sestru/tehnicara i 1 srpemacicu/spremaca

 

Raspisan javni oglas 29.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 29.04.2022 1 pom.radnik u kuh. и 1 sprem.na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 28.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 kuvara i 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 kuvara i 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 28.04.2022 2 kuvar, 1 pom.radnik u kuh.na 3 mes.

 

Raspisan javni oglas 27.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi i 1 pomoćnog radnika, kao i na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 27.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi i 1 pomoćnog radnika, kao i na određeno vreme na 6 meseci za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 27.04.2022 1 med.sestra u int.nezi na 3 meseca

javni oglas od 27.04.2022. 1 doktor medicine na 6 meseci

javni oglas od 27.04.2022. 1 pomoćni radnik na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 15.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi i 1 pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi i 1 pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 15.04. pomoćni radnik

konkurs 15.04.2022 med sestra-tehn u int nezi 2 izvrsioca

 

Raspisan javni oglas 11.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 spremačice i na neodređeno za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 11.04.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 spremačice i na neodređeno za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 11.04.2022. 1 doktor medicine na neodređeno vreme

javni oglas od 11.04.2022. 2 spremacice na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 30.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 portira

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 30.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 portira.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 30.03.2022 2 portira na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 29.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 29.03.2022 1 pom.radnik u kuhinji

 

Raspisan javni oglas 22.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 22.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 22.03.2022. dve med sestre u int. i na ostalim odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 16.03.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za nutricionistu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 16.03.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za nutricionistu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 16.03.2022 1 nutricionista na neodredjeno

 

Raspisan javni oglas 14.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 14.03.2022 1 pomocni radnik na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 01.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 01.03.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 01.03.2022. 2 med.sestre

 

Raspisan javni oglas 28.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenih za: 1 višeg fizioterapeuta i 1 fizioterapeutskog tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka stalno zaposlenih za: 1 višeg fizioterapeuta i 1 fizioterapeutskog tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 28.02.2022 1 viši fizioterapeut na zameni

javni oglas od 28.02.2022. 1 fizioterapeutski tehničar na zameni

 

Raspisan javni oglas 17.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 17.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 17.02.2022. 2 med.sestre na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 14.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 medicinsku sestru/tehničara na zameni i 1 spremačicu na 3 meseca

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.02.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme 1 medicinsku sestru/tehničara na zameni i 1 spremačicu na 3 meseca.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 14.02.2022. 1 med.sestra na zameni

javni oglas od 14.02.2022. 1 sprem.na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 26.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 26.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 26.01.2022. med sestra na 3 m

 

Raspisan javni oglas 19.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 19.01.2022 kuvar

 

Raspisan javni oglas 11.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za doktora medicine do povratka zaposlenog sa bolovanja

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 11.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme za doktora medicine do povratka zaposlenog sa bolovanja.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 11.01.2022 1 doktor medicine na zameni

 

Raspisan javni oglas 06.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 2 spremača/spremačice i 1 pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 06.01.2022. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 2 spremača/spremačice i 1 pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 06.01.2022

 

Raspisan javni oglas 05.01.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i višeg fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 05.01.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2 i višeg fizioterapeuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 05.01.2022. 1 med.sestra u int.nezi i 1 viši fizioterapeut na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 04.01.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 recepcionera i 1 laboratorijskog tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 04.01.2022. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, 1 recepcionera i 1 laboratorijskog tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 04.01.2022. 2 med.sestre u int., 1 recep., 1 labor.tehničar na neodređeno

 

Raspisan javni oglas 24.12.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za: 1 pomoćnog radnika, 2 portira i 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 24.12.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za: pomoćnog radnika, 2 portira i 1 medicinsku sestru/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.
javni oglas od 23.12.2021. 1 pom.radnik, 2 portira, 1 med.sestra na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 9.12.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika i medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, kao i na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog radnika za radno mesto medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 9.12.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika i medicinsku sestru/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, kao i na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog radnika za radno mesto medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 09.12.2021

 

Raspisan javni oglas 25.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 25.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre/tehničara na ostalim bolničkim odeljenima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 25.11.2021 2 med.sestre na ostalim bol.odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 15.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS OD 15.11. 1 POM.RADNIK U KUHINJI NA 3 MESECA

 

Raspisan javni oglas 12.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji i za kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za pomoćnog radnika u kuhinji i za kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 12.11.2021 1 kuvar i 1 pomocni u kuh

 

Raspisan javni oglas 03.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za spremača/spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 03.11.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za spremača/spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 03.11.2021 spremacica na 3m

 

Raspisan javni oglas 28.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 2 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Konkurs 2 med sestre na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 25.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za doktora medicine specijaliste u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 25.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za doktora medicine specijaliste u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 25.10 1 doktor specijlista na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 13.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 3 medicinske sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 13.10.2021 na 3m za 3 sestre

 

Raspisan javni oglas 12.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za: doktora medicine, 2 spremačice i 1 domara/majstora održavanja u kotlarnici

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 12.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za: doktora medicine, 2 spremačice i 1 domara/majstora održavanja u kotlarnici.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od 12.10.2021 dve spremacice i kotlar

12.10.2021 doktor medicine na 3 m

 

Raspisan javni oglas 07.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 2 portira/čuvara, 1 pomoćnog radnika u kuhinji i 1 kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.10.2021. za prijem u radni odnos na određeno na 3 meseca za 2 portira/čuvara, 1 pomoćnog radnika u kuhinji i 1 kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od dana 07.10.2021

 

Raspisan javni oglas 30.09.2021. za prijem u radni odnos 2 lekara, 1 na određeno i 1 na neodređeno vreme

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 30.09.2021. za prijem u radni odnos za 2 lekara, 1 na određeno i 1 na neodređeno vreme.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs na odredjeno lekar 30.09.2021

konkurs na nedoredjeno lekar 30.09.2021

 

Raspisan javni oglas 29.09.2021. za prijem u radni odnos za više radnih mesta: na određeno vreme na 3 meseca za 3 med.sestre/tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, na određeno vreme na 3 meseca za 1 pomoćnog radnika, na određeno vreme na 3 meseca za 1 fizioterapeutskog tehničara, na određeno vreme do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja za višeg fizioterapeuta u intenzivnoj nezi novoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.09.2021. za prijem u radni odnos za više radnih mesta na određeno vreme.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS OD DANA 29.09.2021

 

Raspisan javni oglas 15.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za konobara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 15.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za konobara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 15.09.21 1 konobar na zameni

 

Raspisan javni oglas 14.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 14.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 14.09.2021 pomocni radnik

 

Raspisan javni oglas 13.09.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za višeg fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.09.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za višeg fizioterapeuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS 13.09.2021. visi fizioterapeut -neodredjeno

 

Raspisan javni oglas 13.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 med. sestre u intenzivnoj nezi

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 10.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 med. sestre u intenzivnoj nezi.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

2 med.sestre u int.nezi 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 10.09.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za majstora održavanja u kotlarnici

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 10.09.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za majstora održavanja u kotlarnici.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS 10.09.2021. majstor odravanja u kotlarnici -neodredjeno

 

Raspisan javni oglas 01.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na ostalim odeljenjima

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 01.09.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 medicinske sestre na ostalim odeljenjima.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 01.09.2021 za 2 med sestre na ostalim odeljenjima

 

Raspisan javni oglas 20.08.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za višeg fizioterapeuta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.08.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za višeg fizioterapeuta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 20.08.2021. zamena viši fizioterapeut

 

Raspisan javni oglas 29.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za 2 pomoćna radnika u kuhinji i kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 29.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 2 pomoćna radnika u kuhinji i kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od dana 29.07. pom radnik u kuh 2 i kuvar 1

 

Raspisan javni oglas 19.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za spremačicu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za spremačicu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od 19.07.2021 1 sprem. na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 19.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za kotlara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za kotlara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs od 19.07.2021 1 kotlar na 3 mes

 

Raspisan javni oglas 09.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za nutricionistu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za nutricionistu.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

KONKURS 09.07.2021 NUTRICIONISTA

 

Raspisan javni oglas 08.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za portire/čuvare

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 08.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za dva portira/čuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 08.07.2021 2 portira na 3m

 

Raspisan javni oglas 07.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za spremačice

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za dve spremačice.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 07.07. 2021 2 spremačice na 3m

 

Raspisan javni oglas 07.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 07.07.2021 1pom.radnik na 3m

 

Raspisan javni oglas 05.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za kuvara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 05.07.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za kuvara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs 05.07.2021. kuvar na 3m

 

Raspisan javni oglas 25.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 25.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 25.06.2021. pomoćni radnik na 3m

 

Raspisan javni oglas 21.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja za medicinsku sestru – tehničara u intenzivnoj nezi novoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja za medicinsku sestru – tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

21.6.2021. med sestra – tehničar u int nezi nivoa 2 prva strana    21.6.2021. med sestra – tehničar u int nezi nivoa 2 druga strana

 

Raspisan javni oglas 21.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinsku sestru – tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za medicinsku sestru – tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 21.06.2021 na 3m medicinska sestra – tehnicar

 

Raspisan javni oglas 18.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za konobara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za konobara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas konobar 18.06.2021

 

Raspisan javni oglas 09.06.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za: diplomiranog pravnika za pravne, kadrovske i administrativne potrebe, višeg fizioterapeuta, višeg radnog terapeuta i za 2 portira/čuvara; kao i na određeno vreme za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 09.06.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 5 radnih mesta, kao i na određeno vreme za 1 radno mesto.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 09.06.2021

 

Raspisan javni oglas 07.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za pomoćnog radnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 07.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za pomoćnog radnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas od 07.06.2021 pomocni radnik na 3 meseca

 

Raspisan javni oglas 04.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme: za med. sestru – tehničara na ostalim bolničkim odeljenjima, za med. sestru – tehničara u intenzivnoj nezi nivoa 2, za višeg fizioterapeuta, za 2 fizioterapeutska tehničara, za pomoćnog radnika, kao i za pomoćnog radnika u kuhinji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 04.06.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za više radnih mesta.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

konkurs na odredjeno vreme 04.06.2021

 

Raspisan javni oglas 20.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka za radno mesto nutricioniste

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 20.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka za radno mesto nutricioniste.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

javni oglas 20.05.2021 nutricionista zamena

 

Raspisan javni oglas 19.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za: 1 medicinska sestra/tehničar, 1 viši fizioterapeut, 2 spremačice i 1 doktor medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 19.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za ukupno 5 radnika: 1 medicinska sestra/tehničar, 1 viši fizioterapeut, 2 spremačice i 1 doktor medicine

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas 19.05.2021 na odredjeno na 3 meseca za više radnika

 

Raspisan javni oglas 18.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnih radnika do njihovog povratka za 1 doktora i 5 medicinskih sestara/tehničara

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 18.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih radnika do njihovog povratka za 1 doktora medicine i 5 medicinskih sestara/tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas 18.05.2021 zamena 1 doktor i 5 sestara

 

Raspisan javni oglas 13.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.05.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas od 13.05.2021 Doktor medicine na određeno vreme

 

Raspisan javni oglas 28.04.2021. za izbor operatera upravljanja otpadom hrane (pomijama)

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.04.2021. za operatera upravljanja otpadom hrane (pomijama).

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas 28.04.2021. Izbor operatera upravljanja otpadom hrane (pomije)

 

Raspisan javni oglas 28.04.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za blagajnika

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 28.04.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za blagajnika.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

Javni oglas 28.04.2021. – Blagajnik na neodredjeno vreme

 

Raspisan javni oglas 21.04.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme za doktora medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 21.04.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za doktora medicine.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS OD 21.04.2021

 

Raspisan javni oglas 13.04.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 4 radna mesta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisala je javni oglas 13.04.2021. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 4 radna mesta.

Potreban je 1 magistar farmacije i 3 medicinske sestre-tehničara.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se unutar ove objave.

JAVNI OGLAS OD 13.04.2021

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica