Javna nabavka

Nabavka ogradica za krevete intenzivne nege – 2021

Poziv za podnosenje ponuda – Ogradice za krevete za odeljenje intenzivne nege 13/2021

Usluge održavanja radova na vodovodu i kanalizaciji- 2021

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku na koju se ne primenjuje ZJN – 12/2021

Usluge pomoćnih poslova u oblasti javnih nabavki

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku na koju se ne primenjuje ZJN – usluge 07/2021

Održavanje i popravka medicinskih aparata 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Servis med aparata Partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Servis med aparata Partija 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Servis med aparata Partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Servis med aparata Partija 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Servis med aparata Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 5

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Konkursna dokumentacija za odrzavanje i popravku medicinskih aparata 2020

Poziv za podnosenje ponuda održavanje i popravka medicinskih aparata 2020

Kancelarijski materijal 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Kancelarijski materijal 2020

Odluka o dodeli ugovora Kancelarijski materijal 2020

Konkursna dokumentacija Kancelarijski materijal 2020

Poziv za podnošenje ponuda Kancelarijski materijal 2020

Tehnički materijal 2020

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 5

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Dodatna pojasnjenja br. 1 Tehnicki materijal

Konkursna dokumentacija nabavke tehnickog materijala 2020

Poziv za podnošenje ponuda Tehnicki materijal 2020

Medicinska oprema za fizikalnu terapiju 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medicinska oprema za fizikalnu terapiju 2020

Odluka o dodeli ugovora Medicinska oprema za fizikalnu terapiju

Konkursna dokumentacija za nabavku medicinskih aparata za fizikalnu terapiju

Poziv za podnosenje ponuda

Lekovi 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Odluka o dodeli ugovora Partija 5

Odluka o dodeli ugovora Partija 6

Odluka o dodeli ugovora Partija 7

Odluka o dodeli ugovora Partija 8

Odluka o dodeli ugovora Partija 9

Odluka o dodeli ugovora Partija 10

Odluka o dodeli ugovora Partija 11

Odluka o dodeli ugovora Partija 12

Odluka o dodeli ugovora Partija 13

Odluka o dodeli ugovora Partija 14

Odluka o dodeli ugovora Partija 15

Konkursna dokumentacija za lekove 2020

Poziv za podnosenje ponuda Lekovi 2020

Medicinska oprema 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Medicinska oprema

Odluka o dodeli ugovora za medicinsku opremu 2020

Dodatna pojasnjenja br. 1

Konkursna dokumentacija Prva izmena

Obavestenje Medicinska oprema

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Usluge fiksne i mobilne telefonije 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  -Mobilna telefonija 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Fiksna telefonija 2020

Partija 2 Odluka o dodeli ugovora Mobilni telefoni

Partija 1 Odluka o dodeli ugovora Fiksni telefoni

Dodatna pojasnjenja br. 1

Konkursna dokumentacija za telefone 2020 prva izmena

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda Telefonija 2020

Konkursna dokumentacija za telefone 2020

Poziv za podnošenje ponuda telefonija 2020

Usluge održavanja i popravke nemedicinskih aparata 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 4 – Obustava postupka

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 7

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 8

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 9 – Obustava postupka

Odluka o dodeli ugovora – Partija 1

Odluka o dodeli ugovora – Partija 2

Odluka o dodeli ugovora – Partija 3

Odluka o dodeli ugovora – Partija 4

Odluka o dodeli ugovora – Partija 5

Odluka o dodeli ugovora – Partija 6

Odluka o dodeli ugovora – Partija 7

Odluka o dodeli ugovora – Partija 8

Odluka o dodeli ugovora – Partija 9

Konkursna dokumentacija 2020

Poziv za podnosenje ponuda 2020

Namirnice za pripremanje hrane 2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru –Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -Partija 1

Obaveštenje o rezultatima konkursa -Partija 1

Obaveštenje o rezultatima konkursa -Partija 2

Obaveštenje o rezultatima konkursa -Partija 3

Obaveštenje o rezultatima konkursa -Partija 4

Obaveštenje o rezultatima konkursa -Partija 5

Obaveštenje o rezultatima konkursa – Partija 6

Konkursna dokumentacija za namirnice 2020 DRUGA IZMENA

Dodatna pojasnjenja br. 2

Konkursna dokumentacija za namirnice 2020 PRVA IZMENA

Poziv za podnošenje ponuda Namirnice 2020 ISPRAVKA

Dodatna pojasnjenja br. 1

Konkursna dokumentacija za Namirnice 2020

Poziv za podnošenje ponuda Namirnice 2020

Električna energija 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Električna energija 2020

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija za struju 2020

Poziv za podnošenje ponuda Struja 2020

Nabavka posteljine 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru posteljina 2019

Odluka o dodeli ugovora posteljina 2019

Konkursna dokumentacija za posteljinu 2019

Poziv za podnošenje ponuda posteljina

Nabavka prevoza zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Prevoz 2019

Odluka o dodeli ugovora Prevoz 2019

Konkursna dokumentacija za prevoz 2019

Poziv za podnošenje ponuda prevoz

Nabavka goriva za vozila Specijalne bolnice Rusanda 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora-gorivo 2019

Poziv za podnošenje ponuda za gorivo 2019

Konkursna dokumentacija za gorivo 2019

Nabavka hemijskih, dezinfekcionih sredstava i potrošnog materijala

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Hemija 2019

Odluka o dodeli ugovora Hemija 2019

Obavestenje o roku za podnošenje ponuda hemija

Konkursna-dokumentacija-za-hemiju-druga izmena

Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda

Konkursna-dokumentacija-za-hemiju-prva izmena

Odgovor na dodatna pojašnjenja 2019

Poziv za podnosenje ponuda – hemija 29.10.2019.

Konkursna dokumentacija za hemiju 29.10.2019.

Nabavka usluga održavanja medicinskih aparata i opreme

Obavestenje о zakljucenom ugovoru – odrzavanje medicinskih aparata partija 1

Obavestenje о zakljucenom ugovoru – odrzavanje medicinskih aparata partija 2

Obavestenje о zakljucenom ugovoru – odrzavanje medicinskih aparata partija 3

Obavestenje о zakljucenom ugovoru – odrzavanje medicinskih aparata partija 4

Obavestenje о zakljucenom ugovoru – odrzavanje medicinskih aparata partija 5

Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Odluka o dodeli ugovora Partija 5

Konkursna dokumentacija za odrzavanje medicinskih aparata – prva izmena 03.10.2019.

Obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda-novo 03.10.2019.

Odgovor-dodatna pojašnjenja 03.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda-odrz.med.aparata[27852]-25.09.2019.

Konkursna dokumentacija za odrzavanje medicinskih aparata-25.09.2019.

Nabavka tehničkog materijala 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija-1- 10.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija-2-10.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija-3-10.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija-4-10.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Bravarski materijal-23.09.2019

Odluka o dodeli ugovora-Elektromaterijal-23.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Molerski materijal-23.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Vodoinstalaterski materijal-23.09.2019.

Dodatna pojasnjenja br. 2  10.09.2019.

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda tehnicki materijal-06.09.2019.

Nova konkursna dokumentacija za tehnicki materijal – 06.09.2019.

Dodatna pojasnjenja br. 1 v2 -05.09.2019.

Konkursna dokumentacija nabavke tehnickog materijala- 02.09.2019.

Poziv za podnosenje ponuda- 02.09.2019.

Nabavka namernica za pripremu obroka

Obaveštenje o zakljucenom ugovora Partija 3- hleb i pecivo 13.09.2019.

Obaveštenje o zakljucenom ugovora Partija 2 -riba 13.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6- ostale prehrambene namirnice 13.09.2019.

Позив намирнице 18.07.2019

Позив намирнице 18.07.2019

Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja

Obaveštenja o obustavi postupka 10.06.2019.

Odgovor naručioca 06.06.2019

Odluka o obustavi postupka 06.06.2019

Poziv za podnošenje ponuda 30.05.2019

Konkursna dokumentacija za obezbeđenje 30.05.2019

Nabavka  kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda -19.06.2019

Konkursna dokumentacija 19.06.2019

Odluka o dodeli ugovora – kancelarijski mat 03.07.2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- 18.07.2019

Nabavka  usluga održavanja softvera

Позив софтвери 19.07.2019

Konkursna dokumentacija – 19.07.2019

Servis i održavanje nemedicinskih aparata

Konkursna dokumentacija nemedicinski-aparati-2019 partije 4 i 9

Poziv za podnošenje ponuda (partija 4 i 9)

Odluka o dodeli ugovora-Partija 2 12.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Partija 3 12.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Partija 5 12.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Partija 6 12.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora-Partija 8 12.06.2019.

Konkursna dokumentacija Nemedicinski-aparati  21.05.2019 

Poziv za podnošenje ponuda nemedicinski aparati NOVO. 21.05.2019

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije

Odluka o dodeli ugovora nabavka usluga fiksne telefonije- 06.09.2019

Odluka o dodeli ugovora fiksna telefonija 13.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.06.2019.

Одлука о додели уговора мобилна телефонија 03.06.2019

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije 08.05.2019.

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije 08.05.2019.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije 10.05.2019.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije 10.05.2019.

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 10.05.2019.

Nabavka medicinske opreme za fizikalnu terapiju

Obavestenje o zaključenom ugovoru- медицински апарати 11.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda za nabavka medicinske opreme za fizikalnu terapiju 25.04.2019.

Konkursna-dokumentacija za nabavku medicinske opreme za fizikalnu terapiju 25.04.2019.

Odgovor naručioca na zahtevn za dodatno pojasnjenje za nabavku medicinske opreme za fizikalnu terapiju 10.05.2019.

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku medicinske opreme za fizikalnu terapiju 16.05.2019.

Одлука о додели уговора мед.апарати 04.06.2019.

Nabavka lekova 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Lekovi Partija 1.doc

Odluka o dodeli ugovora-Lekovi partija 1

Poziv za podnošenje ponuda – Partija 1

Konkursna dokumentacija – Lekovi ponovljeni postupak

Odluka o dodeli ugovora -partija 2- 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 3- 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 4-17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 5- 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 6 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 7- 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 8 -17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 9 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 10 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 11-17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 12- 17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 13-17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 14-17.06.2019

Odluka o dodeli ugovora -partija 15-17.06..2019

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku lekova 15.04.2019.

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova 15.04.2019.

Obavestenje o zakljucenim ugovorima – 04.07.2019

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme 12.04.2019.

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme 12.04.2019.

Odluke o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora -partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluke o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka-partija 2

Odluka o obustavi postupka-partija 3

Odluka o obustavi postupka-partija 4

Odluka o obustavi postupka-partija 5

Odluka o obustavi postupka-partija 6

Odluka o obustavi postupka-partija 8

Odluka o obustavi postupka-partija 9

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi – partija 2

Obaveštenje o obustavi-partija 3

Obaveštenje o obustavi-partija 4

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 8

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 9

Nabavka namirnica za pripremanje hrane

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 5

Odluka o obustavi postupka-partija 2

Odluka o obustavi postupka-partija 3

Odluka o obustavi postupka-partija 6

Poziv za podnošenje ponuda 20.03.2019.

Konkursna dokumentacija za nabavku namirnica za pripremanje hrane 20.03.2019.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku namirnica za pripremanje hrane 29.03.2019.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku namirnica za pripremanje hrane 29.03.2019.

Nabavka električne energije sa potpunim snabdevanjem

Poziv za podnošenje ponuda za električnu energiju sa potpunim snabdevanjem 04.01.2019.

Konkursna dokumentacija za nabavku električne energije sa potpunim snabdevanjem 04.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora 06.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.02.2019.

Nabavka prevoza zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku prevoza zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 20.12.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 20.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora 31.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2019.

Nabavka traka za određivanje glikemije

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku traka za određivanja glikemije 17.12.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku traka za određivanja glikemije 17.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora 21.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2019.

Nabavka tehničkog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku tehničkog materijala 14.12.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku tehničkog materijala 14.12.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku tehničkog materijala 19.12.2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za tehnički materijal za 19.12.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 19.12.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku tehničkog materijala 24.12.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za tehnički materijal 24.12.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 24.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora-partija 1 14.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora-partija 3 14.01.2019.

Odluka o obustavi postupka-partija 2 14.01.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2 21.01.2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 25.01.2019.

Nabavka prirodnog gasa za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku prirodnog gasa 16.11.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku prirodnog gasa 16.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku prirodnog gasa 20.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovora 22.01.2019.

Nabavka hemijskih, dezifekcionih sredstava i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku hemijskih, dezinfekcionih stredstava i potrošnog materijala  06.11.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku hemijskih, dezinfekcionih sredstava i potrošnog materijala  06.11.2018

Odluka o dodeli ugovora za nabavku hemijskih,dezinfekcionih sredstava i potrošnog materijala 14.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2019.

Nabavka radnih uniformi i obuće za zaposlene u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radnih uniformi i obuće 02.11.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku radnih uniformi i obuće 02.11.2018.

Odgovor  naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku radnih uniformi i obuće 08.11.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radnih uniforme i obuće 08.11.2018.

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 08.11.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku radnih uniformi i obuće

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radnih uniformi i obuće 13.11.2018.

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 13.11.2018

Odluka o dodeli ugovora za radnu uniformu i obuću 26.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.12.2018.

Nabavka radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu 18.10.2018.

Konkursna dokumentacija  za nabavku radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu 18.10.2018.

Odluka o obustavi postupka za zamenu vodovodnih cevi u 8.pav.   06.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka 13.11.2018.

Nabavka goriva za vozila Specijalne bolnice Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda 12.10.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku goriva za vozila Specijalne bolnice Rusanda 12.10.2018

Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva 29.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2018.

Nabavka reagenasa za elektrolite Na/K za aparat Easy lyte

proizvođača Medica corporation i traka za određivanje glikemije

Poziv za podnošenje ponuda   05.10.2018.

Konkursna dokumentacija 05.10.2018

Odluka o dodeli ugovora-partija 1  19.11.2018.

Odluka o obustavi postupka -partija 2  19.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2   26.11.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.12.2018

Nabavka noćnih ormarića sa hranilicom

Poziv za podnošenje ponuda   13.09.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku noćnih ormarića sa hranilicom 13.09.2018

Odgovor narucioca na zahtev za dodatno pojasnjenje  

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije     18.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda      18.09.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije   – 2     18.09.2018

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje 20.09.2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije     21.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podošenje ponuda    21.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora 09.10.2018.

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za noćne ormarice sa hranilicom 23.10.2018.

Nabavka posteljine

Poziv za podnošenje ponuda   29.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku posteljine 29.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za posteljinu  12.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.09.2018.

Nabavka namirnica za pripremanje hrane 

Poziv za podnošenje ponuda 14.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku namirnica za pripremanje hrane 14.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 1 – Meso   28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 2 – Riba  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 3 – Hleb  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 4 – Mleko  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 5 – Povrće i voće 28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 6  – Prehrana 28.09.2018

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 15.10.2018.

Nabavka lekova

Poziv za podnošenje ponuda 03.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova 03.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1      12.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2     12.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.10.2018.

Nabavka usluga održavanja i popravki medicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 27.07.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja i popravki medicinskih aparata i opreme 27.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 15.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3  15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 4  15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 5   15.08.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 i 5 27.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4   28.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i 3  31.08.2018.

 

Nabavka vodoinstalaterskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.07.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumenatacije 14.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda 12.06.2018.

Konkursna dokumentacija na nabavku vodoinstalaterskog materijala 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za vodoinstalaterski materijal 04.07.2018.

Nabavka toalet ubrusa i natrijumhipohlorita

Poziv za podnošenje ponuda 05.06.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku toalet ubrusa i natrijumhipohlorita 05.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumetacije 27.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za toalet uruse – partija 1   12.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora za natrijumhipohlorit – partija 2     12.07.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 27.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 27.07.2018

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Konkursna dokumentacija za odrzavanje nemedicinskih aparata 2017

Poziv za podnošenje ponuda- servis nemedicinskih aparata i opreme

Odluke o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 6

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluke o obustavi

Odluke o obustavi-partija 2

Odluke o obustavi-partija 5

Odluke o obustavi-partija 8

Odluke o obustavi-partija 9

Odluke o obustavi-partija 10

Obavestenje o obustavi

Obavestenje o obustavi-partija 2

Obavestenje o obustavi-partija 5

Obavestenje o obustavi-partija 8

Obavestenje o obustavi-partija 9

Obavestenje o obustavi-partija 10

Adaptacija sale za kinezi terapiju

Poziv za podnošenje ponuda za adaptaciju sale za kinezi adaptaciju

Konkursna dokumentacija za adaptaciju sale za kinezi terapiju

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka  23.07.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka 01.08.2018.god.

Nabavka lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o obustavi – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 16.05.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 18.05.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 1  – 04.07.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 5  – 04.07.2018.

Izgradnja ventilacije prostora u peloido terapiji 

Poziv za podnosenje ponuda za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji

Konkursna dokumentacija za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 

Odgovor na zahtev za pojasnjenje

Odluka o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2018.god.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018

Nabavka automatskog parnog sterilizatora 

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Nabavka usluga održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za održavanje i popravku nemedicinskih aparata i opreme

Odluka o obustavi – partija 1

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 3

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.05.2018

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije

Poziv za podnosenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za nabavku fiksne i mobilne telefonije

Pitanja i odgovor narucioca 

Odluka o dodeli ugovora – partija 1 – 11.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2 – 11.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.05.2018.

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala 04.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal 18.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.05.2018

Nabavka usluga fizicko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine 08.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge fizičko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine

Odluka o dodeli ugovora 21.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.05.2018

Nabavka tehničkog materijala 

Poziv za podnošenje ponuda 11.05.2018.

Konkursna dokumetacija za nabavku tehničkog materijala 11.05.2018

Odluka o dodeli ugovora za elektromaterijal- partija 1 – 29.05.2018.

Odluka o obustavi vodoinstalaterski materijal-partija 2 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za bravarski materijal – partija 3 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli za molerski materijal – partija 4 – 29.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2 vodoinstalaterski materijal 06.06.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 11.06.2018.

Nabavka radova na elektroinstalacijama

Poziv za podnošenje ponuda 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija za radove na elektroinstalacijama 16.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za radove na elektroinstalacijama 30.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.06.2018.

Nabavka obroka za ishranu bolesnika

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 18.07.2018

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11.07.2018

Poziv za podnosenje ponuda 23.05.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku obroka za ishranu bolesnika 23.05.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 14.06.2018.

Konkursna dokumentacija 14.06.2018.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica