Javna nabavka 2018 god

Nabavka prevoza zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku prevoza zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 20.12.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku zaposlenih za dolazak na rad i povratak sa rada 20.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora 31.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2019.

Nabavka traka za određivanje glikemije

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku traka za određivanja glikemije 17.12.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku traka za određivanja glikemije 17.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora 21.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2019.

Nabavka tehničkog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku tehničkog materijala 14.12.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku tehničkog materijala 14.12.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku tehničkog materijala 19.12.2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za tehnički materijal za 19.12.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 19.12.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku tehničkog materijala 24.12.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za tehnički materijal 24.12.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 24.12.2018.

Odluka o dodeli ugovora-partija 1 14.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora-partija 3 14.01.2019.

Odluka o obustavi postupka-partija 2 14.01.2019.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2 21.01.2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 25.01.2019.

Nabavka prirodnog gasa za Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku prirodnog gasa 16.11.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku prirodnog gasa 16.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku prirodnog gasa 20.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovora 22.01.2019.

Nabavka hemijskih, dezifekcionih sredstava i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku hemijskih, dezinfekcionih stredstava i potrošnog materijala  06.11.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku hemijskih, dezinfekcionih sredstava i potrošnog materijala  06.11.2018

Odluka o dodeli ugovora za nabavku hemijskih,dezinfekcionih sredstava i potrošnog materijala 14.12.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2019.

Nabavka radnih uniformi i obuće za zaposlene u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radnih uniformi i obuće 02.11.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku radnih uniformi i obuće 02.11.2018.

Odgovor  naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku radnih uniformi i obuće 08.11.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radnih uniforme i obuće 08.11.2018.

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 08.11.2018.

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje za nabavku radnih uniformi i obuće

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku radnih uniformi i obuće 13.11.2018.

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda 13.11.2018

Odluka o dodeli ugovora za radnu uniformu i obuću 26.11.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.12.2018.

Nabavka radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu 18.10.2018.

Konkursna dokumentacija  za nabavku radova na zameni vodovodnih cevi u VIII paviljonu 18.10.2018.

Odluka o obustavi postupka za zamenu vodovodnih cevi u 8.pav.   06.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka 13.11.2018.

Nabavka goriva za vozila Specijalne bolnice Rusanda

Poziv za podnošenje ponuda 12.10.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku goriva za vozila Specijalne bolnice Rusanda 12.10.2018

Odluka o dodeli ugovora za nabavku goriva 29.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2018.

Nabavka reagenasa za elektrolite Na/K za aparat Easy lyte

proizvođača Medica corporation i traka za određivanje glikemije

Poziv za podnošenje ponuda   05.10.2018.

Konkursna dokumentacija 05.10.2018

Odluka o dodeli ugovora-partija 1  19.11.2018.

Odluka o obustavi postupka -partija 2  19.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2   26.11.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.12.2018

Nabavka noćnih ormarića sa hranilicom

Poziv za podnošenje ponuda   13.09.2018

Konkursna dokumentacija za nabavku noćnih ormarića sa hranilicom 13.09.2018

Odgovor narucioca na zahtev za dodatno pojasnjenje  

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije     18.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda      18.09.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije   – 2     18.09.2018

Odgovor naručioca na zahtev za dodatno pojašnjenje 20.09.2018

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije     21.09.2018.

Obaveštenje o produženju roka za podošenje ponuda    21.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora 09.10.2018.

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za noćne ormarice sa hranilicom 23.10.2018.

Nabavka posteljine

Poziv za podnošenje ponuda   29.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku posteljine 29.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za posteljinu  12.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.09.2018.

Nabavka namirnica za pripremanje hrane 

Poziv za podnošenje ponuda 14.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku namirnica za pripremanje hrane 14.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 1 – Meso   28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 2 – Riba  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 3 – Hleb  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 4 – Mleko  28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 5 – Povrće i voće 28.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju – 6  – Prehrana 28.09.2018

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 15.10.2018.

Nabavka lekova

Poziv za podnošenje ponuda 03.08.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova 03.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1      12.09.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2     12.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.10.2018.

Nabavka usluga održavanja i popravki medicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 27.07.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga održavanja i popravki medicinskih aparata i opreme 27.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 15.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 3  15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 4  15.08.2018

Odluka o dodeli ugovora za partiju 5   15.08.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 i 5 27.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4   28.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i 3  31.08.2018.

Nabavka vodoinstalaterskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.07.2018

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumenatacije 14.06.2018.

Poziv za podnošenje ponuda 12.06.2018.

Konkursna dokumentacija na nabavku vodoinstalaterskog materijala 12.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za vodoinstalaterski materijal 04.07.2018.

Nabavka toalet ubrusa i natrijumhipohlorita

Poziv za podnošenje ponuda 05.06.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku toalet ubrusa i natrijumhipohlorita 05.06.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumetacije 27.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora za toalet uruse – partija 1   12.07.2018.

Odluka o dodeli ugovora za natrijumhipohlorit – partija 2     12.07.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 27.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 27.07.2018

Nabavka usluga održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Konkursna dokumentacija za odrzavanje nemedicinskih aparata 2017

Poziv za podnošenje ponuda- servis nemedicinskih aparata i opreme

Odluke o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora-partija 1

Odluka o dodeli ugovora-partija 3

Odluka o dodeli ugovora-partija 4

Odluka o dodeli ugovora-partija 6

Odluka o dodeli ugovora-partija 7

Odluke o obustavi

Odluke o obustavi-partija 2

Odluke o obustavi-partija 5

Odluke o obustavi-partija 8

Odluke o obustavi-partija 9

Odluke o obustavi-partija 10

Obavestenje o obustavi

Obavestenje o obustavi-partija 2

Obavestenje o obustavi-partija 5

Obavestenje o obustavi-partija 8

Obavestenje o obustavi-partija 9

Obavestenje o obustavi-partija 10

Adaptacija sale za kinezi terapiju

Poziv za podnošenje ponuda za adaptaciju sale za kinezi adaptaciju

Konkursna dokumentacija za adaptaciju sale za kinezi terapiju

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o obustavi postupka  23.07.2018.god.

Obaveštenje o obustavi postupka 01.08.2018.god.

Nabavka lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Konkursna dokumentacija za nabavku lekova, sanitetskog i potrošnog materijala

Odluka o dodeli ugovora – partija 1

Odluka o dodeli ugovora – partija 2

Odluka o dodeli ugovora – partija 3

Odluka o dodeli ugovora – partija 4

Odluka o dodeli ugovora – partija 5

Odluka o dodeli ugovora – partija 6

Odluka o dodeli ugovora – partija 7

Odluka o dodeli ugovora – partija 8

Odluka o obustavi – partija 9

Odluka o dodeli ugovora – partija 10

Odluka o dodeli ugovora – partija 11

Odluka o dodeli ugovora – partija 12

Odluka o dodeli ugovora – partija 13

Odluka o dodeli ugovora – partija 14

Odluka o dodeli ugovora – partija 15

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 16.05.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 18.05.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 1  – 04.07.2018.

Odluka o izmeni ugovora za partiju 5  – 04.07.2018.

Izgradnja ventilacije prostora u peloido terapiji 

Poziv za podnosenje ponuda za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji

Konkursna dokumentacija za izgradnju ventilacije prostora u peloido terapiji 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 

Odgovor na zahtev za pojasnjenje

Odluka o dodeli ugovora 

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2018.god.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018

Nabavka automatskog parnog sterilizatora 

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Konkursna dokumentacija za nabavku automatskog parnog sterilizatora

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Nabavka usluga održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka održavanja i popravki nemedicinskih aparata i opreme

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za održavanje i popravku nemedicinskih aparata i opreme

Odluka o obustavi – partija 1

Odluka o dodeli – partija 2

Odluka o obustavi – partija 3

Odluka o dodeli – partija 4

Odluka o obustavi – partija 5

Odluka o obustavi – partija 6

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 3

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 5

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.05.2018

Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije

Poziv za podnosenje ponuda 

Konkursna dokumentacija za nabavku fiksne i mobilne telefonije

Pitanja i odgovor narucioca 

Odluka o dodeli ugovora – partija 1 – 11.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora – partija 2 – 11.05.2018.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.05.2018.

Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za nabavku kancelarijskog materijala 04.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal 18.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.05.2018

Nabavka usluga fizicko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine 08.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za usluge fizičko tehničkog obezbeđenja lica, objekata i imovine

Odluka o dodeli ugovora 21.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.05.2018

Nabavka tehničkog materijala 

Poziv za podnošenje ponuda 11.05.2018.

Konkursna dokumetacija za nabavku tehničkog materijala 11.05.2018

Odluka o dodeli ugovora za elektromaterijal- partija 1 – 29.05.2018.

Odluka o obustavi vodoinstalaterski materijal-partija 2 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za bravarski materijal – partija 3 – 29.05.2018.

Odluka o dodeli za molerski materijal – partija 4 – 29.05.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka-partija 2 vodoinstalaterski materijal 06.06.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 11.06.2018.

Nabavka radova na elektroinstalacijama

Poziv za podnošenje ponuda 16.05.2018.

Konkursna dokumentacija za radove na elektroinstalacijama 16.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora za radove na elektroinstalacijama 30.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.06.2018.

Nabavka obroka za ishranu bolesnika

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 18.07.2018

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11.07.2018

Poziv za podnosenje ponuda 23.05.2018.

Konkursna dokumentacija za nabavku obroka za ishranu bolesnika 23.05.2018.

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 14.06.2018.

Konkursna dokumentacija 14.06.2018.


O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica