Ptice

Okolinu jezera nastanjuje oko 220 vrsta ptica od kojih neke predstavljaju i zaštićene vrste.
“Rusanda” je bitna selidbena stanica i mesto gnežđenja ptica. Do sada je ovde zabeleženo 220 vrsta, od kojih su 85 vrsta gnezdarice. U nekim periodima godine se mogu videti vrste koje uopšte ne žive na području Srbije.
Postoje ptice koje žive na jezeru (sabljarka, vlastelica, velika carska šljuka, eja močvarica, plovka kašikara) i ptice koje žive u parku (obična vetruška, siva vetruška, utina, seoski detlić, vuga).
U Banji često borave ornitolozi i ljubitelji ptica koji ih posmatraju i fotografišu.

Ptice Banja Rusanda 00001
Ptice Banja Rusanda 00002
Ptice Banja Rusanda 00003
Ptice Banja Rusanda 00004

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica