Ptice

Okolinu jezera nastanjuje oko 220 vrsta ptica od kojih neke predstavljaju i zaštićene vrste.
“Rusanda” je bitna selidbena stanica i mesto gnežđenja ptica. Do sada je ovde zabeleženo 220 vrsta, od kojih su 85 vrsta gnezdarice. U nekim periodima godine se mogu videti vrste koje uopšte ne žive na području Srbije.
Postoje ptice koje žive na jezeru (sabljarka, vlastelica, velika carska šljuka, eja močvarica, plovka kašikara) i ptice koje žive u parku (obična vetruška, siva vetruška, utina, seoski detlić, vuga).
U Banji često borave ornitolozi i ljubitelji ptica koji ih posmatraju i fotografišu.

Ptice Banja Rusanda 00001
Ptice Banja Rusanda 00002
Ptice Banja Rusanda 00003
Ptice Banja Rusanda 00004

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica