Prvo redovno predavanje o nastanku banje “Rusanda” i socioistorijskoj genezi Melenaca

Veselo popodne (petak, 7.06.2019) ispunjeno pričom o istoriji Melenaca i banje “Rusanda”. Što reče kolega M.A. Damir Grošin, doktorand Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakuleta u Beogradu, “Sve je počelo 1751. godine, kada je habsburška carica Marija Terezija odlučila da, nakon decenije nećkanja, ukine Potisko-pomorišku vojnu krajinu, a nastavljeno osnivanjem Velikokikindskog distrikta 1776. godine (zaslugom i jednog Melenčana – trgovca Jovana Pajdaka) tokom kojeg su Nikola Bibić od Jenopolja i Kupališno melenačko društvo osnovali `Rusandu` (1867).”

Na fotografiji se vide portreti Nikole pl. Bibića i Ane Kljajić, osnivača i obnoviteljke banje “Rusanda”. Izvor protreta: Bošnjak, Ivan (2008), “Životopis znamenitih melenačkih porodica 18. i 19. veka”, što je na samim portretima i jasno naznačeno.

 

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica