7. APRIL, SVETSKI DAN ZDRAVLJA 2023. GODINE : „ZDRAVLJE ZA SVE“

 1. aprila 2023. godine, na Svetski dan zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija obeležava 75. godišnjicu od osnivanja, pod sloganom „Zdravlje za sve“Ključne poruke Svetskog dana zdravlja 2023. godine su:
  • Zdravlje za sve je koncept koji teži ostvarenju prava na zdravlje kao  osnovnog ljudskog prava.
  • Jedan od ključnih ciljeva je obezbeđenje pristupa zdravstvenim uslugama u skladu sa potrebama, nezavisno od finansijskih mogućnosti. Na žalost, 30% svetske populacije nije u mogućnosti da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama, a skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalno malim mogućnostima izdvajanja za zdravstvene usluge i zdravlje, sa značajnim nejednakostima koje utiču na one u najugroženijim okruženjima.
  • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom obezbeđuje pristup osnovnim zdravstvenim uslugama i pruža finansijsku zaštitu. Da bi zdravlje za sve postalo stvarnost potreban je pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi pojedinci i zajednice mogli da brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica, dovoljan broj kvalifikovanih zdravstvenih radnika za pružanje zdravstvenih usluga i donosioci odluka posvećeni ulaganju u univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.
  • Razvijanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite je najefikasniji način da se obezbedi i unapredi dostupnost zdravstvenih usluga.
  • Vanredne okolnosti koje utiču na zdravlje i dostupnost zdravstvenim uslugama, uključujući klimatske promene, migracije, humanitarne i ratne krize, naglašavaju značaj dostupnosti usluga zdravstvene zaštite za sve.

   

  Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti?

  Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

  U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

  1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;

  2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;

  3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;

  4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.,

Šta svako od nas može da uradi za svoje zdravlje?

 

 • Pravilno se hranite! Ne preskačite obroke, vodite računa o izboru namirnica i načinu njihove pripreme. Održavajte poželjnu telesnu težinu.
 • Budite fizički aktivni svakog dana!
 • Recite NE duvanu! Budite zagovornik okruženja bez duvanskog dima.
 • Ograničite unos alkoholnih pića!
 • Družite se!
 • Redovno kontrolišite svoje zdravlje kod svog izabranog lekara.

 

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja planirana je organizacija i održavanje velikog broja zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su: predavanja, tribine, okrugli stolovi, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica