Dani akreditacije 04.10.-07.10.2020. u Banji Rusanda

Proces akreditacije naše ustanove započeo je krajem 2018. godine. Prvi deo ovog važnog procesa sastojao se od formiranja timova i obuke za samoocenjivanje i podizanje kvaliteta rada i uslova za rad u našoj ustanovi. Bilo je neophodno definisati prioritete i implementirati potrebne promene kako bismo unapredili sopstveni rad i usluge.

“Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije” nam je pomagala u tome, redovno kontrolisala naš rad i davala nam uputstva za podizanje kvaliteta rada. Vrednim i predanim radom rukovodstva i svih zaposlenih u Specijalnoj bolnici “Rusanda” u prethodne dve godine, unapredili smo svoj rad i učinili da naša Banja bude pristupačnija našim gostima i pacijentima i da naše usluge budu podignute na viši nivo.

Cilj akreditacije je da unapredi kvalitet zdravstvene zaštite i postavi optimalne i dostižne ciljeve ispunjenja akreditacijskih standarda, formiranje baza podataka zdravstvenih ustanova koje uspešno ispunjavaju određene standarde i kriterijume, smanjenje troškova zdravstvene zaštite kao rezultat unapredjenja kvaliteta pružanja usluga i bezbednosti pacijenata, obezbeđivanje trening programa i dodatnog usavršavanja, kao i pružanje konsultantskih usluga rukovodstvu i osoblju za poboljšanje načina rada i uvođenje “dobre prakse” u oblasti zdravstvene zaštite, povećanje poverenja javnosti u kvalitet zdravstvene zaštite, smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica