Dani akreditacije 04.10.-07.10.2020. u Banji Rusanda

Proces akreditacije naše ustanove započeo je krajem 2018. godine. Prvi deo ovog važnog procesa sastojao se od formiranja timova i obuke za samoocenjivanje i podizanje kvaliteta rada i uslova za rad u našoj ustanovi. Bilo je neophodno definisati prioritete i implementirati potrebne promene kako bismo unapredili sopstveni rad i usluge.

“Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije” nam je pomagala u tome, redovno kontrolisala naš rad i davala nam uputstva za podizanje kvaliteta rada. Vrednim i predanim radom rukovodstva i svih zaposlenih u Specijalnoj bolnici “Rusanda” u prethodne dve godine, unapredili smo svoj rad i učinili da naša Banja bude pristupačnija našim gostima i pacijentima i da naše usluge budu podignute na viši nivo.

Cilj akreditacije je da unapredi kvalitet zdravstvene zaštite i postavi optimalne i dostižne ciljeve ispunjenja akreditacijskih standarda, formiranje baza podataka zdravstvenih ustanova koje uspešno ispunjavaju određene standarde i kriterijume, smanjenje troškova zdravstvene zaštite kao rezultat unapredjenja kvaliteta pružanja usluga i bezbednosti pacijenata, obezbeđivanje trening programa i dodatnog usavršavanja, kao i pružanje konsultantskih usluga rukovodstvu i osoblju za poboljšanje načina rada i uvođenje “dobre prakse” u oblasti zdravstvene zaštite, povećanje poverenja javnosti u kvalitet zdravstvene zaštite, smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica