Javni oglas za prijem u radni odnos od 21.04.2021.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci raspisala je javni oglas 21.04.2021. za prijem u radni odnos na određeno vreme na 3 meseca za 1 radno mesto.

Potreban je doktor medicine.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati obavezno podnose i kratku biografiju (CV) i dokaze o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oslasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.
Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 023/3150402
Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju ,,Rusanda” 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Svi detalji i uslovi konkursa nalaze se u prilogu ispod.

JAVNI OGLAS OD 21.04.2021

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica