Park prirode

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” se nalazi u Parku prirode “Rusanda” zaštićenom području II kategorije. Park prirode se prostire na teritoriji opštine Novi Bečej i teritoriji Grada Zrenjanina. Okružuju ga naselja Melenci i Kumane. Obuhvata zaslanjeno jezero “Rusanda” sa okolnim očuvanim livadsko-stepskim i močvarnim staništima i antropogeno izmenjenim staništima, kao i park Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Rusanda”. Ukupna površina Parka prirode iznosi 1159,97 hektara. Nacionalni značaj područja potvrđuje i njegovo uključivanje u nacionalnu ekološku mrežu. Staništa panonskih slanih stepa i slanih močvara čine potencijalna područja Natura 2000 ekološke mreže Evropske unije. Park prirode odlikuje značajan biodiverzitet biljih i životinjiskih vrsta, pretežno ptica.
Ekološki značaj ove činjenice je nemerljiv, jer gost u Banji „Rusanda“ ima dragocen kontakt sa očuvanom prirodom, a istovremeno koristi sve blagodeti savremene medicinske nauke.

Park Prirode Banja Rusanda 00001
Park Prirode Banja Rusanda 00002
Park Prirode Banja Rusanda 00003
Park Prirode Banja Rusanda 00004
Park Prirode Banja Rusanda 00005

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica