Ознака: interna edukacija

U banji “Rusanda” 31. maja 2019. godine održana interna edukacija pod nazivom “Prevencija i kontrola krvnoprenosivih infekcija u sistemu rehabilitacije”. Predavači dr Milan Vranješ i medicinska sestra Sonja Eremić. Predavanje je akreditovano 20. maja 2019. godine od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Evidencioni broj D-1-549/19. Matični broj 08062650. Broj odluke o akreditaciji 153-02-1413/2019-01.

Predavači su tokom izlaganja naglasili  da su  kontrola i prevencija krvnoprenosivih virusnih infekcija u zdravstvenim ustanovama izuzetno važna i aktuelna tema, te da osoblje, koje dolazi u kontakt sa potencijalno kontaminiranim meterijalom, mora nužno biti informisano o  stepenu rizika i pravilnom korišćenju primarnih i sekundarnih mera zaštite, ali i o pravilnom postupanju ukoliko dođe do akcidenta.

 

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica