Ознака: socijalna istorija

Osmo redovno predavanje petkom o nastanku banje “Rusanda” i socioistorijskoj genezi Melenaca – (25.07.2019) u realizaciju sociologa Grošina. Šta drugo reći, do da je ovo leto obeleženo pričom o Mariji Tereziji, grofu Mersiju, Pomorišcima, Velikokikindskom distriktu, Jovanu Pajdaku, Bibićima i Ani Kljajić. Poneki gost se kasnije pridruži, pa ponovimo… Danas je bilo puta tri. Jer, na delu je ljubav prema zavičaju. 🙂

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica