Dnevni finansijski izveštaji za 2022 god

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.10.2022.Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.08.2022..*Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 26.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.01.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.02.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.03.2022..

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.03.2022..

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.03.2022. (2)

Dnevni finansijski izveštaj za dan 15.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.3.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.3.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 31.03.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08. 04. 2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 13.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 15.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 27.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29.04.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 13.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.052022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 26.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 27.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.05.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 13.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 27.06.2022. (2)

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.06.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 15.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 26.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 27.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.07.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 26.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 31.08.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 13.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 15.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 26.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 27.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.09.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.10.2022. – Copy

Dnevni finansijski izveštaj za dan 05.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 11.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 12.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 13.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 18.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 19.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 20.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 31.10.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 03.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 04.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 07.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 08.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 09.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 10.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 14.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 15.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 16.11.2022. (2)

Dnevni finansijski izveštaj za dan 17.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 21.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 22.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 23.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 24.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 25.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 28..11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 29..11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 30.11.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 01.12.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 02.12.2022.

Dnevni finansijski izveštaj za dan 06.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-07.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-08.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-09.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-12.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-13.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-14.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-15.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-16.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-19.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-20.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-21.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-22.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-23.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-26.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-27.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-28.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-29.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-30.12.2022.

Dnevni-finansijski-izvestaj-za-dan-31.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 16.00 h.

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 51
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0)60 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

   

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:

  +381(0)23 3150402

 • faks:

  +381(0)23 731 075

Fan stranica