Interna edukacija za zaposlene 09.10.2019. – Rezultati procesa rehabilitacije pacijenata posle operacije lumbalne diskus hernije

 

Dana 09.10.2019. održana je interna edukacija za nezaposlene u SB “Rusanda” u Melencima. Autor rada je MT Bolorin Predrag.

Naziv rada: “Rezultati procesa rehabilitacije pacijenta posle operacije lumbalne diskus hernije”.

Rad je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Edukativni ciljevi:

 • Skrenuti pažnju ciljnoj grupi na značaj razvoja strategije o edukaciji profesionalnog kadra, medicinskih sestara-tehničara u radu sa bolesnicima obolelih od diskus hernije.
 • Istaći značaj istraživanja etioloških faktora kao osnova za primarnu prevenciju u nastanku diskus hernije.
 • Ukazati ciljnoj grupi da rehabilitaconi tretman ima za zadatak smanjenje ili otklanjanje bola u potpunosti i maksimalno funkcionalno i radno osposobljavanje naših bolesnika.
 • Istaći značaj redovne obnove banjskog lečenja u cilju sprečavanja rediciva bolesti.

Zdravstveni radnici srednje stručne spreme su ovom edukacijom dobili dva boda.

                                                Viša medicinstra sestra u javnom zdravlju Ljubica Srdić

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica