Аутор: Natalija

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije

Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije “Saradnja kao izbor”

(sa međunarodnim učešćem)

Zlatibor, 23.10.-27.10.2019. godine

Autor rada: VMS Srdić Ljubica

Naziv rada: “Palijativno zbrinjavanje bolesnika u rehabilitaciji, značaj rada medicinske sestre”

 

Edukativni ciljevi:

 1. Istaći značaj rada medicinske sestre u pružanju psihološke podrške obolelima i njihovoj porodici
 2. Ukazati ciljnoj grupi da veština medicinske sestre u komunikaciji i empatijski stav prema bolesniku doprinose boljem kvalitetu života bolesnika
 3. Ukazati na značaj rada medicinske sestre u rehabilitacionom timu u palijativnom zbrinjavanju bolesnika
 4. Skrenuti pažnju ciljnoj grupi na problematiku oporavka bolesnika sa neizlečivom bolešću

Rad je usmeno prezentovan u okviru Sekcije rehabilitacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point Prezentacija

 

Viša medicinska sestra u javnom zdravlju

Srdić Ljubica

 

Dana 09.10.2019. održana je interna edukacija za nezaposlene u SB “Rusanda” u Melencima. Autor rada je MT Bolorin Predrag.

Naziv rada: “Rezultati procesa rehabilitacije pacijenta posle operacije lumbalne diskus hernije”.

Rad je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Edukativni ciljevi:

 • Skrenuti pažnju ciljnoj grupi na značaj razvoja strategije o edukaciji profesionalnog kadra, medicinskih sestara-tehničara u radu sa bolesnicima obolelih od diskus hernije.
 • Istaći značaj istraživanja etioloških faktora kao osnova za primarnu prevenciju u nastanku diskus hernije.
 • Ukazati ciljnoj grupi da rehabilitaconi tretman ima za zadatak smanjenje ili otklanjanje bola u potpunosti i maksimalno funkcionalno i radno osposobljavanje naših bolesnika.
 • Istaći značaj redovne obnove banjskog lečenja u cilju sprečavanja rediciva bolesti.

Zdravstveni radnici srednje stručne spreme su ovom edukacijom dobili dva boda.

                                                Viša medicinstra sestra u javnom zdravlju Ljubica Srdić

Specijalna bolnica „Rusanda“ iz Melenaca predstavila se i na Sajmu turizma u Novom Sadu, koji se održava početkom oktobra. Svim zainteresovanim korisnicima naših rehabilitaciono-turističkih usluga detaljne informacije preneli su predstavnici naše ustanove. Pored informacija, posetioci našeg štanda mogli su da pogledaju fotografije i video sadržaje i na taj način upotpune utisak o našim uslugama i prirodnom bogatstvu. Kako je bilo, možete pogledati u priloženim fotografijama i video linku. Dođite i posetite nas.

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • recepcija:

  SVE REZERVACIJE , UPITE ZA VAUČERE MOŽETE IZVRŠITI ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA I E MAIL-a:

  +381(0)23 3150409
  +381(0)60 651 30 28
  +381(0)69 851 30 68

  e-mail:prijem@banjarusanda.rs

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • ambulanta
  info:


  +381(0)23 315 04 16
  +381(0)69 851 30 83
  AMBULANTA ZRENJANIN:
  +381(0) 751 30 83

 • trijaža:

  SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU,(DIJAGNOZE I SL.) SLATI ISKLJUČIVO NA E-MAIL:

  e-mail:trijaza@banjarusanda.rs

  +381(0)23 315 04 04
  +381(0)23 315 04 14
  +381(0)64 599 66 01

 • pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti
  dipl. pravnik Nemanja Semlekan e-mail:pravnik@banjarusanda.rs

 • sekretarica:
  +381(0)23 3150402
 • faks:
  +381(0)23 731 075

Fan stranica