Prezentacija na Zlatiboru 23.10.-27.10.2019. “Palijativno zbrinjavanje bolesnika u rehabilitaciji, značaj rada medicinske sestre”

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije

Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije “Saradnja kao izbor”

(sa međunarodnim učešćem)

Zlatibor, 23.10.-27.10.2019. godine

Autor rada: VMS Srdić Ljubica

Naziv rada: “Palijativno zbrinjavanje bolesnika u rehabilitaciji, značaj rada medicinske sestre”

 

Edukativni ciljevi:

 1. Istaći značaj rada medicinske sestre u pružanju psihološke podrške obolelima i njihovoj porodici
 2. Ukazati ciljnoj grupi da veština medicinske sestre u komunikaciji i empatijski stav prema bolesniku doprinose boljem kvalitetu života bolesnika
 3. Ukazati na značaj rada medicinske sestre u rehabilitacionom timu u palijativnom zbrinjavanju bolesnika
 4. Skrenuti pažnju ciljnoj grupi na problematiku oporavka bolesnika sa neizlečivom bolešću

Rad je usmeno prezentovan u okviru Sekcije rehabilitacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Point Prezentacija

 

Viša medicinska sestra u javnom zdravlju

Srdić Ljubica

O nama

Kompleks Banje „Rusanda“ se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od pet objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. Prema planu mreže zdravstvenih ustanova banja “Rusanda” je razvrstana kao Specijalna bolnica za rehabilitaciju.

Kontakt

 • telefon:

  +381(0)23 3150400

 • recepcija:

  +381(0)23 3150409

  +381(0)23 3150416

  Za sve upite u vezi cena, rezervacija i slobodnih kapaciteta zvati od 12.00 h do 17.00 h

 • faks:

  +381(0)23 731 075

 • Pravna služba:

  Lice zaduženo za zaštitu podataka ličnosti

  dipl. pravnik Nemanja Semlekan

  pravnik@banjarusanda.rs

Fan stranica